Hoppa till innehåll

Kerstin Lind-Pafumis Stiftelse

Det finns ett flertal fonder och stiftelser vars syfte är att stödja bildkonstnärer med ekonomiskt bidrag eller resestipendier. Kerstin Lind-Pafumis Stiftelse är en av dem.

Carmelo Pafumi och Kerstin Lind-Pafumi i sitt hem, 1950-60-tal. Foto: okänt

Många stiftelser/fonder som gynnar bildkonstnärer har instiftats av personer som varit verksamma inom handel, industri eller liknande och som dessutom haft ett stort engagemang för konst och konstnärer. Till skillnad från dessa har Kerstin Lind-Pafumis Stiftelse sitt ursprung i en donation från en bildkonstnär, vilket inte är lika vanligt.

Hon föddes den 1 april 1916 i Stockholm och avled i Göteborg den 13 november 2002, 86 år gammal. Per Lind som är stiftelsens ordförande och släkt med Kerstin Lind-Pafumi berättar bakgrunden till hur denna relativt unga stiftelse, grundad 2003, kom till.

Kerstin Lind-Pafumi, skulptur, sittande barn, 30 cm hög.
Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2023

– Kerstin som var min faster kom från en välbärgad familj i Göteborg. Hon hade tre syskon som alla valde den akademiska vägen och studerade till läkare och jurister. Hon, som istället valde att bli bildkonstnär, sågs kanske inte som ”det svarta fåret” men möjligen ”det grå”, då hon med sitt beslut bröt mot en outtalad familjetradition.

Familjen Linds förmögenhet hade skapats några generationer tidigare genom Kerstins mormors far, en av de skogspatroner som köpte och avverkade skog i Norrland under 1800-talet.

– Det var tack vare familjens goda ekonomi som de, trots att de ifrågasatte hennes yrkesval, ändå kunde stödja sin dotter ekonomiskt under hennes studier och studieresor, berättar Per.

Endast 17 år gammal, 1933 påbörjade Lind sin utbildning på Ruskin School of Art i Oxford, England. Ett år senare återvände hon till Stockholm där hon studerade skulptur på Bror Hjorths och Nils Möllerbergs skulptörskola.Därefter blev det studier på Konstakademin i Köpenhamn där hon träffade sin blivande man Carmelo Pafumi som var född på Sicilien i Italien. Han var lärare på Konstakademins grafiska skola. Därefter vidtog några år av studieresor till bland annat Frankrike och Italien samt resor till den blivande makens hembygd. 1945 flyttar de till Göteborg och två år senare, den 30 juni, 1947 gifter sig paret i Köpenhamn.

Kerstin Lind-Pafumi, skulptur, patinerad gips, 75 cm hög
Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2023

 Under sina gemensamma år i Göteborg ställer paret ut tillsammans på ett galleri i Stockholm 1946 och de har också separata utställningar. 1982 medverkar Kerstin på en utställning på Galleri Majnabbe i Göteborg. Det kanske mest publika verket i Göteborg av Kerstin Lind-Pafumi är en bronsskulptur föreställande violinisten Guido Vecchi. Möjligen tillkom denna skulptur på grund av att de var bekanta med varandra. Skulpturen finns idag på Göteborgs konserthus.

Ingen av dem blev särskilt omtalad och de får väl sägas ha sjunkit ner i den långa rad av konstnärer som få minns. 1971, avlider Carmelo Pafumi, endast 69 år gammal.

– När Kerstin var i 60-årsåldern började hon arbeta som vikarierande bildlärare på skolor i Göteborg, trots att hon inte behövde detta för sin försörjning, berättar Per Lind. 

Hade Kerstin Lind-Pafumis familj fått bestämma skulle hennes arv ha gått tillbaka till släkten, men Kerstin som sett många konstnärskollegor ha det mycket besvärligt ekonomiskt, tog tillsammans med sin advokat, som för övrigt också har ett stort konstintresse, beslutet att skapa en stiftelse av hennes kvarlämnade förmögenhet. Redan året efter hennes död bildades stiftelsen och 2004 delades de första stipendierna ut.

Kerstin Lind-Pafumi, skulptur, ”Guido Vecchi”, brons, 49x19x28 cm Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2023

Kerstin Lind-Pafumis Stiftelse har en i stort sett likartad urkund som en annan stiftelse i Göteborg; Eric Ericsons Stiftelse, grundad i mitten av 1960-talet. Precis som den delar de ut stipendier till konststuderande och äldre konstnärer. Stipendiemottagarna blir dessutom bjudna på en finare middag på en av Göteborgs stjärnkrogar.

Vad som dessutom utmärker denna stiftelse är att det inte är möjligt att söka medel från fonden, utan stipendiaterna utses av en bedömningsgrupp bestående av utövande bildkonstnärer, i huvudsak verksamma i Göteborg. Rent geografiskt delar man framför allt ut stipendier till verksamma i Göteborg men även studenter på Stenebyskolan i Dalsland kan erhålla stipendiet.

Summan som delas ut varierar på grund av avkastningen på stiftelsens kapital. 2022 erhöll fem konstnärer 140 000:- kronor var. Stipendierna är skattefria. 

En av de konstnärer som fick stipendiet 2022 är Irene Westholm som berättar:

Irene Westholm, Stillbild från video. https://vimeo.com/580322990

– Jag hade aldrig tidigare hört talas om Kerstin Lind Pafumis Stiftelse förrän den kvällen i september då jag fick besked om att jag tilldelats ett stipendium. Min första reaktion var pur förvåning, och nyfikenhet på vilka personerna var som intresserat sig för mitt konstnärsskap. När upphetsningen lagt sig vällde glädjen fram och jag kände mig hedrad, sedd och bekräftad! Kanske är själva erkännandet av ens mångåriga arbete minst lika betydelsefullt som stipendiesumman. Kerstin Lind Pafumi ville speciellt stötta äldre konstnärer, vilket är en ganska sympatisk tanke tycker jag. Stipendiet kommer jag att använda varhelst det behövs i min fortsatta verksamhet.

JAN PETER DAHLQVIST, 2023