Hoppa till innehåll

Zenit – historik

Zenit – Kulturtidningen i väst

Idén om att starta en ny kulturtidskrift i Göteborg föddes på ett café i Majorna i början av 2000-talet

Konstnären Marie Almqvist och kulturjournalisten Jan Bergman träffades på en arbetsmarknadsutbildning i trycksaksproduktion. De och några andra personer från kursen brukade gå till ett café i närheten och under ett av dessa fikasamtal framkom det från flera ett behov av att få läsa om vad som sker i kulturlivet i Göteborg med omnejd. Något de ansåg saknades. Denna tanke utkristalliserades så småningom till en konkret idé om att starta en kulturtidskrift.  

Efter utbildningen drogs redaktionsarbetet i gång med att producera en enklare stencilerad utgåva, men inte långt därefter trycktes det första officiella numret ”på riktigt” i offset.

En specialutgåva i mindre format om författaren Harry Martinsson skriven av Jan Bergman bifogades det första numret.

Zenit nr 1

ZenitKulturtidningen i väst utkom med nummer 1, hösten 2004. I detta nummer kunde man bland annat läsa om konstnären Torsten Jurell, en artikel om Ulla Skoog och Tomas von Brömssen, GöteborgsOperans amerikanska balettchef Kevin Irving och konstnärerna Elisabeth Eriksson och Mauritz Karström. Några sidor fylldes med annonser, främst från gallerier i Göteborg som förstod värdet av en tidning som Zenit och stöttade den genom sin annonsering.

Så här skrev redaktionen på sidan 3 i första numret, 2004:

”Här kommer Västsveriges nya kulturtidning, Zenit. Vi anser att det behövs en tidning som enbart skriver om kultur och vi ser det som en utmaning att lyfta fram det spännande kulturlivet i Göteborg och runt om i regionen. Vi försöker skriva för vanliga människor som är intresserade av kultur och fokuserar på konst och teater men håller öppet för det mesta”.

Jan Bergman var chefredaktör under åren 2004 – 2009 och skrev i princip allt redaktionellt material i de första numren medan Marie Almqvist ansvarade för layouten på tidningen.

Att driva Zenit under denna tid var inte lätt rent ekonomiskt då prenumerations- och annonsintäkterna inte var stora. Jan Bergman berättar i ett samtal att han subventionerat utgivningen privat med närmare 100 000:- under åren och Marie Almqvist berättar att även hon privat stöttat Zenit för att säkra utgivningen vid några tillfällen.

Efter att Jan Bergman slutat som chefredaktör och flyttat ifrån Göteborg tog nya krafter vid och nya styrelsekonstellationer sattes samman för att fortsätta ge ut tidningen. I år 2021 när detta skrivs är Zenit inne på sitt 18;e år vilket nog får ses som en stor sak, med tanke på att en såpass stor del av arbetet med tidningen skett mer eller mindre ideellt.

Genom idogt styrelsearbete och vaksamhet vad gäller utgifter står Zenit idag på en trygg grund. Tack vare våra annonsörer och prenumeranter finns ett tillräckligt kassainflöde som säkrar utgivningen framöver. Zenit erhåller ingen form av verksamhetstöd eller annat finansiellt stöd, varken från offentliga eller privata organisationer.

Zenit nr 1 2004 & Zenit Våren 2007