Hoppa till innehåll

Seminarium Tema: Joint

Joint utställning av internationellt träkonsthantverk Brandstedt TräGård

14 juni – 14 augusti
Därefter i Göteborg under kulturveckan

 ARENA FÖR TRÄKONSTHANTVERK
Lilla Kjeckestad

har hamnat på kulturkartan

Tracy Gumm
Australien. Foto: Anders Björklund

Lilla Kjeckestad utanför Mariestad börjar etablera sig som central arena för träkonsthantverket i Sverige. Träkonsthantverkaren och finsnickaren Per Brandstedt har bokstavligen med egna händer byggt ett träcentrum med café, butik, galleri mm. Det heter Brandstedts TräGård och har öppet hela sommaren. Ett givet besöksmål.

Där och på trädgårdsskolan Da Capo i Mariestad hölls 11-20 maj ett stort internationellt seminarium för
träkonsthantverkare. Resultatet av deras arbete kommer visas på en utställning på Brandstedts TräGård med vernissage den 14 juni. Utställningen kommer senare att turnera i landet bla och visas bla i Orsa, Steneby. En diskussion om visning på Röhsska konstmuseet pågår också.
De tre delarna i projektet, workshopen, seminariet och utställningen går under det gemensamma namnet joint.
    Jag har jobbat med mina träbitar i trettio år och det är tjugofem år sedan jag öppnade egen verksamhet.
Så jag började fundera över vad som hade varit plus och minus genom åren. Och jag konstaterade rätt snart att det som varit mest lärorikt och roligt har varit att träffa kollegor från olika delar av  världen.
Vi delar med oss och delad kunskap är tredubbel kunskap, säger Per Brandstedt.


Per Brandstedt. Foto: Anders Björklund


Så jag ville samla folk med samma intresse för att vi skulle få tillfälle att lära oss saker av varandra. Jag vill starta en process där träkonsthantverket syns och uppmärksammas mer. Där det utvecklas och tar sin rättmätiga plats på konsthantverkets scener. Och impulser utifrån sätter alltid fart på utvecklingen.
  Om man jämför internationellt har vi extremt bra utbildningar här. Det finns en stark tradition och många duktiga utövare. Men de kommer inte fram efter förtjänst och kvalitet. Och just i det fallet ville jag dra mitt strå och försöka göra något åt det.
– Så den 11-20 maj samlades tolv utövare och 6 assistenter från Asien, Australien, Afrika och Europa för att jobba, diskutera och lära av varandra.
 Och när vi har internationell träff gör vi som vi alltid gör. VI JOBBAR.
– Vi har tillsammans med bl a Mariestads kommun valt ut fem platser i i centrala Mariestad. Och med dem som utgångspunkt och inspiration gör vi objekt för sittande under devisen jobba tillsammans – sitta tillsammans.


Per Brandstedt och Gabriel Kemzo Malou, Senegal. Foto: Anders Björklund

– Och det kommer fram en helt unik kollektion av sittobjekt i trä. Mångkulturell är bara förnamnet. Liksom mångfunktionell. De här objekten färgas av lika kulturers sätt att jobba.  De får också sin prägel, eller snarare sina präglar, av samverkan och att de är gjorda med speciella platser i Mariestad åtanke.
 Kommunen har fått förköpsrätt till väldigt förmånliga priser. Jag hoppas verkligen att de inte missar det här unika tillfället att förvärva de här mycket speciella föremålen som ju också blir ett minne av ett krosskulturellt möte.
– Joint är början på en process och ett samarbete. Jag har lagt ner massor av arbete på detta för att jag vill se en fortsättning. Och glädjande nog har flera av deltagarna bjudit in gruppen till sina länder.


Lyft av ekstockar.

Vid seminariet som gick av stapeln 19-20 maj var alla intresserade välkomna. Och föreläsningarna när deltagarna berättade om sitt arbete och sin syn på trä fanns också
många andra intresserade på plats.
Den tredje delen av joint är en utställning. Alla deltagare har tagit med sig några typiska föremål ur sitt eget skapande Och så visas förstås de objekt för sittande ssom gjorts under workshopen.
– Utställningen öppnar den 14 juni på Brandsteds Trägård, och då får utställningslokalen den första i en serie av många planerade utställningar med träkonsthantverk av hög kvalitet. Därefter går utställningen vidare till Designtorg Trä i Orsa. Utställningen kommer också att visas på Steneby konsthall i Dals Långed.  Och diskussioner pågår med Röhsska i Göteborg.
– Vårt galleri har en integrerad servering som drivs av tårtartisten och konditorn Anna Brandstedt. Här serveras fika som är i paritet med det högklassiga träkonsthantverk vi visar.


Yuko Yanagihara, Japan


Varifrån kommer inspirationen till Brandstedts TräGård?

– Vår anläggning är inspirerad av ett galleri i Australien,
Bungendore Woodworks Gallery. Jag så det när jag hade en utställning där för sex år sedan.
– Det finns så illa få arenor för träkonsthantverk  i Sverige. Vi är nog det enda med den här specialiteten. Vår ambition är att göra Brandstedts TräGård till ett sådant center. Och att det ska finnas på den svenska och internationella kartan.

BO BORG

070603 Copyright: ZENIT kulturtidningen i väst