Hoppa till innehåll

ernst elis eriksson

massa ande ting

Konsthallen och Konstmuseet, Skövde 1/4-25/5, 2013

KONST MED BUDSKAP –  elis eriksson gick sin egen väg

Teddy Hultberg har forskat om den excentriske konstnären

ernst elis eriksson (namnet stavas enligt konstnärens anvisningar enbart med små bokstäver) presenteras med en stor utställning på Konsthallen och Konstmuseet i Skövde. Intresset för konstnären är stort och den har under ett drygt år visats på en rad museer.   Förutom när han föddes 1906 sa ernst elis eriksson sig ha fötts om tre gånger. Vid drygt femtio fyllda, 1958, föddes han andra gången då han lämnade klassiskt arv och konstskolning (han gick på  Konstakademin på 1930-talet) bakom sig. 1987 brände han 18 av sina målningar, lade askan i skrin och sålde askan till Moderna museet. Tredje gången var 1997 när han ställde ut på Liljevachs. De dukar han visade då och därefter, var inte måleri, sa han. Han jobbade inte med dess grundstenar valör och färg, utan använde dukarna till en annan sorts ”produkter”. Elis Eriksson avled i januari 2006, strax före den första vernissagen på den här vandringsutställningen. En som har stora kunskaper om elis eriksson är författaren och den frie forskaren Teddy Hultberg. Han har skrivit flera böcker om Öijvind Fahlström, Svensk Ljudkonst och nu den här boken om elis eriksson som han jobbat med till och från de senaste 8 åren. Han har också jobbat på radion och gjort program om ljudkonst och samtida musik. 

– Jag blev intresserad av hans seriehäften Pavan när de kom 1965-1970. Sedan så ja såg en serigrafi han hade gjort hos en layoutare i samband med ett jobb. Då visste jag inte att han levde. Jag sökte upp honom och vi blev vänner 1997 och umgicks och talade om hans konst fram till hans död. En del a våra samtal har jag bevarade på ett femtiotal en och en halvtimmaskasetter. Jag gick igenom och systematiserade hans arkiv och nu är sjuttio kartonger i god ordning lämnade till Kungliga Biblioteket.  Teddy Hultberg skrev sedan den stora boken ”Hundra år av åtlydnader”, den första heltäckande boken om hans konst ? 

– Det behövdes en bok om hans konst. Vi var helt överens om att han inte skulle göra den själv. Han ville hellre jobba med att få ut nya böcker med nya projekt. Så hans historia fick jag ta hand om. Det blev en bok i stort format på nästan 500 sidor.  Varför menar du att elis eriksson  är en viktig konstnär? – Han är så receptiv för samtiden och förkroppsligar sin tid i sina bilder och texter. Och han kan personliggöra sina upplevelser på ett ovanligt sätt. Och han jobbar på ett sätt så att hans bilder inte går att känna igen från period till annan.  

–  Han blandar språk och bild till något helt nytt och eget. Och han anser att hans konst inte är konst, utan att han bara är ”ett don” för idéer som finns i luften. Och han tog in influenser från andras idéer och konst, men kopierade aldrig. Och gränsen mella original och kopia flyter  hans konst.  Och….. Teddy Hultberg har alltid ytterligare någon aspekt som ger ännu en dimension åt elis erikssons storhet. Viktiga verk är träreliefer och relieflådor. 

– Här finns både samhällsengagemang och starka kopplingar till hans liv. Senare läste han tidningar och blev förbannad och den ilskan över orättvisor i samhället blev bilder och texter och bilder med texter. Han var i full vitalitet fram till sin död. Konstverken bär många budskap. 

– Hans konst var starkt samhällsengagerad, han var en vänsterman hela livet. Och han läste franska filosoferna och tog intryck av dem på åttiotalet. På sitt sätt! Men det fanns också en mystisk sida. Han talade om ”tomrummet” i sina verk, det som inte går fram, säger Teddy Hultberg. 

– Och så det märkliga, hur han än tog avstånd från konsten och blev alltmer uttalad antiestet blev det han gjorde på något märkligt sätt alltid vackert. Han blev verkligen beundrad av sina kollegor , en konstnärernas konstnär. Han invaldes i det franska patafysiska sällskapet 2004 och blev medlem sida vid sida av internationella megastjärnor i konsten som Enrico Baj, Max Ernst, Miro och Marcel Duchamp.  elis eriksson skrev en rad böcker. 

– Han är helt säregen som författare, eller kanske snarare bokkonstnär. Hans blandning av ett ljudhärmande och bildlikt språk liknar ingen annans. Hans självbiografi ”Övermålade mästerverk” är helt unik i svensk litteratur. Och han hade koll på allt från storlek, papperskvalitet, till minst tecken. Böckerna var en viktig del av hans konst, liksom konsten var en viktig del av hans böcker. Utställningen i Skövde är den sista i den svenska turnen som omfattat en rad av de viktigaste museerna. Teddy Hultberg gjorde urvalet till Skövde. Det finns intresse för en utställning i Frankrike, men inget är bestämt.  

BO BORG, 2013. © Zenitkultur